Pla d'Acció Municipal

print pdf

suport_subv_h_col

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-rodona dins del marc del Pla d'Acció Municipal 2013-2016, els següents ajuts:

·         Anualitat 2013:       76.016,74 €

·         Anualitat 2014:       76.016,74 €

·         Anualitat 2015:       76.016,74 €

·         Anualitat 2016:       76.016,74 €


Amb aquest programa, la Diputació de Tarragona pretén que els diferents ens locals puguin assignar aquest recursos a programes d'inversions o bé al programa de despeses corrents.

L'Ajuntament de Vila-rodona s'ha acollit al programa de despeses corrents per tal de facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals, enllumenat públic i treballs de neteja i acondicionament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca