Pla d'Acció Municipal

print pdf

 

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vila-rodona, dins del marc del Pla d’Acció Municipal 2017, els següent ajuts:

 • Programa de Depesa corrent: 146.082,00 euros

 • Programa d’Inversió:

  • Títol: Renovació i millora del paviment d’un tram del C/ Marià Fortuny

  • Pressupost elegible: 59.612,54 euros

  • % concedit: 81,68 %

  • Subvenció concedida:48.694,00 euros

  • Finalització de l’obra:Novembre de 2017

Amb aquest programa, la Diputació de Tarragona pretén que els diferents ens locals puguin assignar aquest recursos a programes d’inversió i al programa de depeses corrents.

L’Ajuntament de Vila-rodona s’ha acollit als dos programes tant de despesa corrent com d’inversió, per tal de facilitar el finançament i el pagament en les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals, enllumenat, treballs de neteja i acondicionament. Pel que fa a les inversions s’ha dut a terme la pavimentació d’un tram del C/ Marià Fortuny.

 

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-rodona dins del marc del Pla d'Acció Municipal 2013-2016, els següents ajuts:

·         Anualitat 2013:       76.016,74 €

·         Anualitat 2014:       76.016,74 €

·         Anualitat 2015:       76.016,74 €

·         Anualitat 2016:       76.016,74 €


Amb aquest programa, la Diputació de Tarragona pretén que els diferents ens locals puguin assignar aquest recursos a programes d'inversions o bé al programa de despeses corrents.

L'Ajuntament de Vila-rodona s'ha acollit al programa de despeses corrents per tal de facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals, enllumenat públic i treballs de neteja i acondicionament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca