BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP PER L’EQUIP

print pdf
01/10/2018

BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP PER L’EQUIP

BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP PER L’EQUIP DE BITLLES (Vila-rodona)

                                                    (Prem el títol per descarregar-les en format pdf)

1. Objectiu de la convocatòria: crear un nou logotip per l’equip de bitlles catalanes de Vila-rodona per la seva reproducció en diferents materials i suports gràfics impresos i digitals.

2. Podran participar en el concurs persones vinculades a Vila-rodona presentant idees pròpies, originals i inèdites que serveixin a l’objecte del concurs.

3. Cada participant podrà presentar una única proposta al concurs.

4. La composició del logotip es presentarà en full de mida DIN-A4, sense marges.

5. Documentació: Es lliurarà el logotip en un full mida DIN- A4. Adjuntant el paper d’identificació que us lliurem juntament amb les bases del concurs. El logotip es lliurarà a les oficines de l’Ajuntament. Es guardarà dins d’un sobre tancat per conservar la privacitat de cada participant.

6. Les propostes han de contenir el text: Bitlles Vila-rodona. Ha de ser un logo estàtic (sense animacions, Flash, etc.).

7. Les propostes presentades han de ser pròpies, originals i inèdites. Els dissenys dels logotips es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió tant en color com en blanc i negre.

8. En cas que s'hagi utilitzat mitjans informàtics per dissenyar el logo també caldrà que l'autor/a ho conservi en format .JPG. GIF o PSD i amb resolució mínima de 300ppp en A4 per si requereix lliurar-lo més endavant en suport informàtic a l'escola.

9. El jurat estarà constituït per tres representants designats per l’organització. 

10. El jurat valorarà:

a. L’originalitat i creativitat del disseny.

b. La facilitat d’identificació i lectura (el logo ha de ser modern, clar i net i que hi hagi com a mínim una bitlla)

c. L’aplicabilitat del disseny en diferents formats i suports de comunicació de l’entitat.

11. La data límit d’entrega de treballs serà el 26 d’octubre de 2018

12. La comunicació de la decisió del jurat es farà pública a través dels diversos canals de comunicació dels quals disposa l’Ajuntament i es convocarà al guanyador/a per portar a terme l'entrega del premi.

13. El guanyador/a cedirà en exclusiva a l’equip de bitlles de Vila-rodona els drets de propietat intel·lectual del logotip, sense límit territorial ni temporal i per a qualsevol modalitat d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública), inclosa la transformació i els drets de modificació, per qualsevol mitjà i suport i també la posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet.

14. L’Ajuntament concedirà al/la guanyador/a una invitació per a dues persones al sopar popular de la Fira 2018

15. La totalitat dels drets derivats dels treballs presentats seran propietat de l'equip de bitlles.

16. Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat que se’n derivi del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la que hi puguin incórrer els participants.

17. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total de les presents bases, així com la composició del jurat i la seva decisió

 

Prem AQUI per descarregar el full que s'ha d'adjuntar al logo

Menu

Menú principal

Formulari de cerca