Mesures del Consell Comarcal de l'Alt Camp relatives a la recollida selectiva de residus municipals per a evitar la propagació del coronavirus

print pdf
25/03/2020

Mesures del Consell Comarcal de l'Alt Camp relatives a la recollida selectiva de residus municipals per a evitar la propagació del coronavirus

El Consell Comarcal de l'Alt Camp aplica les següents mesures relatives a la recollida selectiva de residus municipals per a evitar la propagació del coronavirus.

A) Mesures relatives a la prestació del servei de recollida de residus:

 • El servei de recollida de residus especials i voluminosos queda suspès en totes les seves modalitats (caixa blava i magatzem municipal). Es demana a la població que es guardi aquests residus fins a nou avís. 
 • El servei de recollida dels residus ordinaris (envasos, paper/cartró, vidre, orgànica i rebuig) no té cap alteració, però es demana a la població que:
  • Recollida porta a porta: bosses ben tancades i els cubells nets i desinfectats (utilitzar guants a l'hora de treure/retirar el cubell i posteriorment desinfectar-se mans). No utilitzar els contenidors de l'àrea d'emergència per evitar haver de sortir de casa.
  • Recollida amb contenidors: heu d'anar a dipositar la brossa de forma individual, emprant el temps mínim, i evitar tocar directament les manetes dels contenidors (utilitzar guants i posteriorment desinfectar-se mans).

B) Mesures relatives a la manipulació i deposició dels residus domèstics dirigides a la població en general:

 • No es poden deixar residus fora del contenidor ja que poden ser un focus de transmissió per a altres persones o per al personal del servei de la recollida.
 • Segons l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, qualsevol residu, sigui del material que sigui, que pugui ser un focus de transmissió a altres persones, s'ha de dipositar al contenidor de la fracció resta (rebuig), seguint aquestes instruccions:

1) En llars amb positius o en quarantena per COVID-19:

        

 • Els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, tovallons, mascaretes) s’han llençar en una bossa de plàstic (bossa 1), dipositada en un cubell de brossa ubicat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació pel reciclatge.
 • La bossa de plàstic (bossa 1) ha de tancar-se hermèticament i introduir-la en una segona bossa de brossa (bossa 2), al costat de la sortida de l’habitació, on a més s’hi dipositaran els guants i les mascaretes utilitzats per la persona cuidadora, i es tancarà hermèticament abans de sortir de l’habitació.
 • La bossa 2, amb els residus anteriors, es dipositarà amb la resta de residus domèstics a la bossa (bossa 3) del cubell de fracció resta (rebuig) que tenim a casa.
 • Immediatament després es realitzarà una higiene completa de mans, amb aigua tèbia i sabó, almenys durant 40-60 segons.
 • La bossa 3, tancada hermèticament, es gestionarà com a fracció resta, segons el model de recollida establert al nucli de població (cubell de rebuig amb el sistema porta a porta segons calendari establert/ contenidor de rebuig amb el sistema de contenidors).

2) En llars sense positius o en quarantena per COVID-19:

        

 • La separació dels residus s’ha de realitzar com sempre, separant les diverses fraccions, amb l’objectiu de recollir selectivament el màxim possible. Us recordem que els guants de làtex o nitril no són envasos lleugers, són fracció resta/rebuig.
Menu

Menú principal

Formulari de cerca