Normes de la recollida porta a porta

  • Cal lliurar les escombraries davant del portal de casa, entre les 20 i les 22:00h, en el cubell corresponent.
  • Els residus orgàncis s’han de lliurar en bossa compostable dins del cubell marró
  • Cal utilitzar el cubell vermell per lliurar el rebuig, el paper-cartró i els envasos lleugers

  • El vidre l’haurem de seguir dipositant als contenidors de vidre que hi ha repartits pel municipi.

  • Els bolquers, els haurem de lliurar dins d’una bossa lligada, damunt del cubell.

    MOLT IMPORTANT! No es poden lliurar residus que no correspongui segons el calendari establert

Menu

Menú principal

Formulari de cerca