Hisenda i finances

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-rodona dins del marc del Pla d'Acció Municipal 2013-2016, els següents ajuts: · Anualitat 2013: 76.016,74 € · Anualitat 2014: 76.016,74 € · Anualitat 2015: 76.016,74 € · Anualitat 2016: 76.016,74 € Amb ...
Subvencions any 2017 Subvencions any 2016 Subvencions any 2015 Subvencions any 2014 Subvencions any 2013 Subvencions any 2012
CALENDARI DE COBRAMENT DELS TRIBUTS I LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EXERCICI 2017 CONCEPTE PERÍODE Imp. de vehicles de tracció mecànica 31/03/2017 – 31/05/2017 IBI Urbà 28/04/2017 – 30/06/2017 IBI Rústica 28/04/2017 – 30/06/2017 BI característiques especials 28/04/2017 – 30/06/2017 Taxes i ...
Subvencions general a entitats sense ànim de lucre 2017 Subvencions d'interès general 2017 Subvencions culturals 2017 Subvencions a entitats esportives temporada 2017/2018
Prem aquí per DESCARREGAR ORDENANCES
Prem aquí per DESCARREGAR ORDENANCES
Prem aquí per DESCARREGAR BASES
· Pla participació ciutadana · Avantprojecte accessibilitat al Sector Planes del Guardià · Avanç del Planejament (agost 2012) o Memòria o Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar o Plànols · Riscos geològics a Vila-rodona o Riscos geològics de Vila-rodona o Plànol riscos Vila-rodona
Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca