Informació al contribuent

print pdf

CALENDARI DE COBRAMENT DELS TRIBUTS I LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EXERCICI 2018

CONCEPTE

PERÍODE

Imp. de vehicles de tracció mecànica

29/03/2018 – 31/05/2018

IBI Urbà

27/04/2018 – 29/06/2018

IBI Rústica

27/04/2018 – 29/06/2018

BI característiques especials

27/04/2018 – 29/06/2018

Taxes i Preus Públics (Escombraries)

29/06/2018 - 31/08/2018

Conservació cementiri

29/06/2018 - 31/08/2018

IAE

27/07/2018 – 28/09/2018

Ocupació domini públic

27/07/2018 – 28/09/2018

Subministrament Aigua 1T-17

27/04/2018 - 29/06/2018

Subministrament Aigua 2T-17

27/07/2018 – 28/09/2018

Subministrament Aigua 3T-17

31/10/2018 – 31/12/2018

Subministrament Aigua 4T-17

29/01/2019 - 29/03/2019

Menjador escolar – gener

29/01/2018 - 29/03/2018

Menjador escolar – febrer

28/02/2018 – 30/04/2018

Menjador escolar – març

29/03/2018 – 31/05/2018

Menjador escolar – abril

27/04/2018 – 29/06/2018

Menjador escolar – maig

31/05/2018 – 31/07/2018

Menjador escolar – juny

29/06/2018 – 31/08/2018

Menjador escolar – setembre

28/09/2018 – 30/11/2018

Menjador escolar – octubre

31/10/2018 – 31/12/2018

Menjador escolar – novembre

30/11/2018 – 31/01/2019

Menjador escolar - desembre

28/12/2018 – 28/02/2019

Llar d’infants – gener

29/01/2018 - 29/03/2018

Llar d’infants – febrer

28/02/2018 – 30/04/2018

Llar d’infants – març

29/03/2018 – 31/05/2018

Llar d’infants – abril

27/04/2018 – 29/06/2018

Llar d’infants – maig

31/05/2018 – 31/07/2018

Llar d’infants – juny

29/06/2018 – 31/08/2018

Llar d’infants – juliol

27/07/2018 – 28/09/2018

Llar d’infants – setembre

28/09/2018 – 30/11/2018

Llar d’infants – octubre

31/10/2018 – 31/12/2018

Llar d’infants – novembre

30/11/2018 – 31/01/2019

Llar d’infants – desembre

28/12/2018 – 28/02/2019

Activitats culturals i esportives – gener

28/12/2017 – 28/02/2018

Activitats culturals i esportives – febrer

29/01/2018 - 29/03/2018

Activitats culturals i esportives - març

28/02/2018 – 30/04/2018

Activitats culturals i esportives – abril

29/03/2018 – 31/05/2018

Activitats culturals i esportives – maig

27/04/2018 – 29/06/2018

Activitats culturals i esportives – juny

31/05/2018 – 31/07/2018

Activitats culturals i esportives – juliol

29/06/2018 – 31/08/2018

Activitats culturals i esportives – agost

27/07/2018 – 28/09/2018

Activitats culturals i esportives – setembre

31/08/2018 - 31/10/2018

Activitats culturals i esportives – octubre

28/09/2018 – 30/11/2018

Activitats culturals i esportives – novembre

31/10/2018 – 31/12/2018

Activitats culturals i esportives - desembre

30/11/2018 – 31/01/2019

 

 

FORMES DE PAGAMENT

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
Menu

Menú principal

Formulari de cerca