Informació al contribuent

print pdf

CALENDARI DE COBRAMENT DELS TRIBUTS I LA RESTA D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EXERCICI 2017

CONCEPTE

PERÍODE

Imp. de vehicles de tracció mecànica

31/03/2017 – 31/05/2017

IBI Urbà

28/04/2017 – 30/06/2017

IBI Rústica

28/04/2017 – 30/06/2017

BI característiques especials

28/04/2017 – 30/06/2017

Taxes i Preus Públics

30/06/2017 - 31/08/2017

Conservació cementiri

30/06/2017 - 31/08/2017

IAE

28/07/2017 – 29/09/2017

Ocupació domini públic

28/07/2017 – 29/09/2017

Subministrament Aigua 1T-17

28/04/2017 - 30/06/2017

Subministrament Aigua 2T-17

28/07/2017 – 29/09/2017

Subministrament Aigua 3T-17

27/10/2017 – 29/12/2017

Subministrament Aigua 4T-17

29/01/2018 - 29/03/2018

Menjador escolar – gener

31/01/2017 - 31/03/2017

Menjador escolar – febrer

28/02/2017 – 28/04/2017

Menjador escolar – març

31/03/2017 – 31/05/2017

Menjador escolar – abril

28/04/2017 – 30/06/2017

Menjador escolar – maig

31/05/2017 – 31/07/2017

Menjador escolar – juny

30/06/2017 – 31/08/2017

Menjador escolar – setembre

29/09/2017 – 30/11/2017

Menjador escolar – octubre

27/10/2017 – 29/12/2017

Menjador escolar – novembre

30/11/2017 – 31/01/2018

Menjador escolar - desembre

28/12/2017 – 28/02/2018

Llar d’infants – gener

31/01/2017 - 31/03/2017

Llar d’infants – febrer

28/02/2017 – 28/04/2017

Llar d’infants – març

31/03/2017 – 31/05/2017

Llar d’infants – abril

28/04/2017 – 30/06/2017

Llar d’infants – maig

31/05/2017 – 31/07/2017

Llar d’infants – juny

30/06/2017 – 31/08/2017

Llar d’infants – juliol

28/07/2017 – 29/09/2017

Llar d’infants – setembre

29/09/2017 – 30/11/2017

Llar d’infants – octubre

27/10/2017 – 29/12/2017

Llar d’infants – novembre

30/11/2017 – 31/01/2018

Llar d’infants – desembre

28/12/2017 – 28/02/2018

Activitats culturals i esportives – gener

28/12/2016 – 28/02/2017

Activitats culturals i esportives – febrer

31/01/2017 - 31/03/2017

Activitats culturals i esportives - març

28/02/2017 – 28/04/2017

Activitats culturals i esportives – abril

31/03/2017 – 31/05/2017

Activitats culturals i esportives – maig

28/04/2017 – 30/06/2017

Activitats culturals i esportives – juny

31/05/2017 – 31/07/2017

Activitats culturals i esportives – juliol

30/06/2017 – 31/08/2017

Activitats culturals i esportives – agost

28/07/2017 – 29/09/2017

Activitats culturals i esportives – setembre

31/08/2017 - 31/10/2017

Activitats culturals i esportives – octubre

29/09/2017 – 30/11/2017

 

 

FORMES DE PAGAMENT

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
Menu

Menú principal

Formulari de cerca