Gimnàs

print pdf

 

 

INSCRIPCIONS  I  PREUS

 

Dirigir-se al pavelló amb la següent documentació:

  • Fotocòpia D.N.I
  • Fotografia de carnet
  • Fotocòpia del núm. de compte bancari (en cas de no coincidir l’usuari amb el titular, adjuntar totes les dades)
  • 30 € matrícula + 15 € mes (La gestió del cobrament de rebuts es farà a través de BASE- Gestió d’Ingressos, això pot provocar que el càrrec al banc es produeixi entre 30 i 60 dies des de que s’ha prestat el servei. Les notificacions es faran a l’adreça que consta a la inscripció del gimnàs)

 

En cas de ser menor d’edat (16 a 18 anys), la inscripció l’omplirà el tutor i adjuntarà també la seva fotocòpia del D.N.I.

     Per donar-se de baixa s’ha de comunicar per escrit al pavelló abans de final del mes anterior.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca